Malekvelder

Malekvelder blir annonser på vår facebook side!

Bli medlem

 

Ønsker du å bli medlem?

Kontaktpersoner:

Heidi Irene Kainulainen

Hilde Amdal Arnesen

Startkontingent/medlemskontingent: 500 kr pr. år.

 

Startkontigenten er med på å dekke utgifter til utstilling, reklame, web. etc.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved