Home

 

Medlemmer i Hadeland Billdekunstnere samles siste torsdag i måneden for malekvelder.

Formålet ved malekveldene er å samle kompetanse, kreativitet og gi hverandre veiledning for å fremme kunstnerisk fremgang. Samtidig som vi trives i ett kunstnerisk fellesskap.

Malekveldene annonseres på vår facebook side

Malekveldene holdes i Storgata 24 (Kulturskolen), på Jevnaker.

 

 

Neste utstillinger blir på:

 

denne siden kan du se medlemmenes egne gallerier samt link til deres facebook- og hjemmeside

 

Omtale:

Ringeriksavisa

Bli medlem

 

Ønsker du å bli medlem?

Kontaktpersoner:

Heidi Irene Kainulainen

Hilde Amdal Arnesen

Startkontingent/medlemskontingent:

500kr pr. år.

Startkontigenten er med på å dekke utgifter til utstilling, reklame, web. etc.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved